Profiel & contact

Netsail is een eenmanszaak in Groningen, hanteert een no-nonsense aanpak en dito tarieven.

Voor meer info stuurt u een e-mailtje naar info (apestaart) netsail.nl

Algemene voorwaarden
We hanteren die van de FENIT (Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie), deze zijn van toepassing op alle offertes en leveranties.
De FENIT voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.
Download Fenit voorwaarden 2003 (110 KB)